WOZ waarde Den Haag hoe wordt deze bepaald?

De WOZ waarde Den Haag wordt door de gemeente Den Haag bepaald. Voor het bepalen van de WOZ waarde zijn wettelijke regels opgesteld. Dat betekent dat elk jaar, op een vast tijdstip (waardepeildatum), alle onroerende zaken gewaardeerd worden. Daarom worden panden steekproefsgewijs getaxeerd. Ok wordt er gekeken naar de verkoopcijfers rond de waardepeildatum, 1 januari van het voorgaande jaar. Vanaf 2022 zijn alle gemeenten in Nederland wettelijk verplicht om WOZ woningtaxaties te baseren op de gebruiksoppervlakte (GBO). De gebruiksoppervlakte is de oppervlakte, het aantal vierkante meters met een minimale stahoogte van 1,5 meter, in je woning, dat gebruikt kan worden om te wonen. Verder kijkt de gemeente Den Haag naar:

·         De locatie

·         De gebruiksoppervlakte om te wonen

·         De oppervlakte van de grond

·         De staat van onderhoud

·         Bouwjaar en eventuele renovatie

Waarom is het belangrijk om te weten of de WOZ waarde Den Haag juist is?

De WOZ waarde Den Haag wordt gebruikt om belastingen en heffingen te bepalen zoals:

·         inkomstenbelasting (bij woningbezitters)

·         gemeentelijke onroerendezaakbelasting

·         waterschapsomslag (waterheffing)

·         erfbelasting

·         eigenwoningforfait (bij woningbezitters)

·         vermogensrendementsheffing van de Rijksoverheid (eigen woningbezitters)

Er zijn voor- en nadelen bij een te hoge WOZ waarde. Hierbij weegt het voordeel niet op tegen de nadelen want bij een hoge WOZ waarde betaal je bij bovenstaande belastingen en heffingen altijd teveel! Een te hoge WOZ waarde kan gunstig zijn bij de verkoop van je huis omdat in de meeste gevallen het bod dat wordt uitgebracht is gebaseerd op de WOZ waarde. Wanneer je een hoge hypotheek hebt kan het zijn dat de bank een risico-opslag berekent. Bij een hogere WOZ waarde kun je vragen om kwijtschelding van deze opslag.

WOZ-bezwaar laten aantekenen is gratis voor particulieren en loont echt

Wanneer je van vindt dat de WOZ waarde Den Haag van jouw woning niet juist is getaxeerd kun je gratis bezwaar laten aantekenen door een gespecialiseerd bezwaarmakers bureau. Met het inschakelen van een bezwaarmakers bureau schakel je juristen en taxateurs in die al jarenlang ervaring hebben met WOZ-bezwaar procedures. Zij onderbouwen het bezwaar met gegronde redenen en nemen je veel werk uit handen. Bezwaar aan laten tekenen door een bezwaarmakers bureau is makkelijk én gratis! Wanneer het bezwaar gegrond wordt verklaard dan krijgt het bureau de kosten vergoed van de gemeente Den Haag. Wanneer het bezwaar ongegrond wordt verklaard zijn de kosten voor het bezwaarmakers bureau.

Hoe kun je je aanmelden bij een bezwaarmakers bureau?

Het indienen van WOZ-bezwaar door een gespecialiseerd bezwaarmakers bureau gaat als volgt;

·         Je meldt je aan bij het bezwaarmakers bureau op de website of telefonisch

·         Je ontvangt een machtiging ter ondertekening zodat het bureau is gemachtigd om namens jou bezwaar in te dienen

·         Na ondertekening vraagt bureau bij de gemeente het taxatierapport op zodat experts van het bureau de haalbaarheid van bezwaar indienen kunnen onderzoeken.

·         Als je dossier in behandeling wordt genomen dan krijgt je met speciale inloggegevens toegang tot je eigen dossier.

·         Het bezwaarschrift wordt, met gegevens die door jou zijn aangeleverd, opgesteld en naar de gemeente verzonden

·         De gemeente Den Haag heeft de tijd tot het eind van het jaar om te reageren op jouw WOZ waarde Den Haag bezwaar.